+43 664 6043 2121
  • Slovensky
  • English
  • Deutsch

O nás

Ľudstvo prešlo dlhou cestou vývoja a pôsobenia na našej krásnej a zaujímavej planéte. Generácie ľudí, ktoré živú svoje životy v dnešnej dobe a v našej krajine, sú ovplyvnené nám tradičným a prirodzeným spôsobom života a taktiež na základe poznaní a vedomostí,  ktoré nám poskytla dostupnosť informácií prípadne osobných skúseností a poznania aj iných spôsobov života v rôznych kútoch sveta. Naša krajina prešla za posledné dve desaťročia dynamickými zmenami, ktoré stále výrazne ovplyvňujú možnosti ako pracovať, bývať, oddychovať, vzdelávať sa a vychovávať deti. Dobré bývanie je pre nás dôležitou hodnotou a predpokladom pre šťastný a spokojný život.

Aj keď názory na to ako má vyzerať dobré bývanie sú rôznorodé predsa existuje veľa spoločných faktorov. Preto sme sa snažili zhromaždiť kritériá, ktoré dobré bývanie spĺňa a preniesli sme ich do návrhu a realizácie našich projektov. Hlavnými  kritériami  bola dobrá dopravná dostupnosť, funkčne využiteľné  dispozície bytov a domov a estetika.Pretože nám záleží aj na zdravom životnom prostredí snažili sme sa zabezpečiť nízku energetickú náročnosť  a nízke prevádzkové náklady nami navrhnutých objektov.

01122010-living_concepts